top of page

Lediga skolplatser

Just nu finns lediga skolplatser till skolåret 2023/2024. 

För att läsa mer om anpassade gymnasieskolans verksamhet, klicka här

Är du intresserad av en skolplats kontakta gärna vår rektor.

Lediga Boendeplatser

Just nu finns lediga boendeplatser till skolåret 2023/2024.

För att läsa mer om ungdomsboendena och deras verksamhet, klicka här

Är du intresserad av en boendeplats, kontakta gärna Sofia Edgren via sofia.edgren@rssvardinge.se

Att ansöka om plats

Om du är vårdnadshavare, god man eller handläggare för en ungdom i vår målgrupp och funderar på att ansöka om skol- eller boendeplats så finns här lite svar på de vanligaste frågorna:

Finns det lediga platser?

Vår hemsida är vanligtvis väluppdaterad. Längs upp på denna sida kan du se om vi har lediga skol- eller boendeplatser just nu.

Hur gör jag för att ansöka?

Börja med att kontakta styrelseledamot Katarina Lauren. Då gör vi en gemensam förhandsbedömning om Ekgården skulle kunna vara ett bra alternativ för den ungdom som ärendet gäller. 

Om Ekgården känns som ett relevant alternativ för ungdomen i fråga brukar den som ska ansöka (vanligtvis ungdomens god man eller vårdnadshavare) göra ett besök på Ekgården för att få en bättre bild av verksamheten. 

Nästa steg i processen blir att den som ska ansöka fyller i våra ansökningsblanketter, som finns att ladda ner här till höger (längre ner om du är på mobilen).

Vad händer när jag har ansökt?

När ansökan har skickats in påbörjar vi från Ekgården en mer noggrann bedömningsprocess, där vi tar reda på mer om ungdomens särskilda behov. Här är det lämpligt att vi kanske åker och hälsar på ungdomen, samt pratar med anhöriga, eventuell personal från boende /skola och handläggare. Sedan tar vi ett beslut om huruvida Ekgården har möjlighet att ta emot ungdomen och ge ungdomen en god vardag och utvecklingsmöjligheter.

Det är beslutat att Ekgården kommer att ta emot, vad händer nu?

Efter beslutet att ungdomen kan få plats på Ekgården påbörjas tre olika processer:

  1. Inskolningsprocessen: Här planerar man informationsutbyte, besök för ungdomen att lära känna Ekgården innan flytten samt besök för våra medarbetare att lära känna ungdomen.

  2. Avtalsförhandling: Kommunen där ungdomen är bosatt och Ekgården behöver komma överens om ett uppdragsavtal.

  3. Rekrytering: I vissa fall behöver Ekgården anställa ytterligare medarbetare inför en inflytt. 

Under denna fas bestämmer man även inflyttningsdatum.

Hur lång tid tar allt detta?

I regel ska man enligt vår erfarenhet räkna med minst två till tre månader från första kontakten till inflyttningsdatum.

Detta är huvudblanketten för ansökan till Ekgårdens boende eller skola.

Detta är en fullmaktsblankett som vår sjuksköterska behöver för att kunna hämta in medicinsk information kring ungdomen

Detta är en fullmaktsblankett som vi behöver för att kunna inhämta information såsom utredningar, genomförandeplaner och annan dokumentation kring ungdomen

bottom of page