top of page

Våra ungdomsboenden

Ekgårdens boendeverksamhet består av två ungdomsboenden, Lilla Lindå och Rosenhill, med sammalagt åtta platser. Verksamheten bedrivs i form av gruppboenden enligt LSS, och är belägen i Vagnhärad med gångavstånd till butiker, parker och idrottsanläggnignar.

Ungdomarna har egna rum och badrum, men delar gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Eget kök kan installeras i vissa av rummen vid behov.

Nedan finns mer specifik information om respektive boende.

Lilla Lindå

På ungdomsboendet Lilla Lindå finns fem platser, och målgruppen är ungdomar med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar som innebär omfattande behov av stöd.

Teamet på Lilla Lindå har sin expertis främst inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning, och är mycket vana att ge stöd även vid epilepsi.

Vi arbetar mycket med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) då det är många ungdomar i målgruppen som saknar tal.

Rosenhill

På ungdomsboendet Rosenhill finns tre platser, och målgruppen även här ungdomar med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar, med tillägg att vi på Rosenhill tar emot ungdomar som tenderar att agera ut sin skörhet och på grund av detta behöver ett mycket mer omfattande stöd.

Teamet på Rosenhill har därför samma expertis som Lilla Lindå, med tillägg att det finns en djup kunskap om hur man kan gestalta vardagen för ungdomar som agerar ut i svåra situationer.

Även här arbetar vi naturligtvis med AKK, och ett viktigt, genomgående verktyg i det dagliga arbetet på båda boenden är det lågaffektiva bemötandet i alla lägen.

Bilder från boendeverksamheten
image002

Matsalen på Rosenhill

image001

Vardagsrummet på Rosenhill

DJI_0039

Lilla Lindå Framsida

P1010055

Matsalen och vardagsrum på Lilla Lindå

P1010039

Korridor på Lilla Lindå

P1010058

Kamin på Lilla Lindå

bottom of page